ADVISEREN & REALISEREN

Onze integrale methodiek kent een stapsgewijze aanpak:

1. Inventarisatie

Bij ieder project beginnen wij met een grondige inventarisatie en analyse van de woning. Dit laten wij doen door gedegen vakmensen. We nemen uw woning op aan de hand van een “menukaart” en bekijken wat er binnen de technische en financiele kaders mogelijk is aan besparingen.

Nederland Duurzaam Wonen - Inventarisatie

2. ADVIES

Welke besparingsmaatregelen u het beste kunt nemen, bespreken we in een adviesgesprek waarin we de diverse opties in detail toelichten. Hierbij is het voor u, maar uiteindelijk ook voor ons, van belang dat wij grondig kijken naar de onderlinge samenhang van alle maatregelen, zodat we duurzame en productieve oplossingen kunnen beiden. Wij streven naar het geven van een objectief en eerlijk advies. Wij pushen onze producten nooit.

  1. Verminderen van energieverlies;
  2. Verminderen van verbruik grijze energie;
  3. Verminderen van CO2-uitstoot;
  4. Toepassen van groene energie;
  5. Opslag zelfopgewekte overtollige energie;
  6. Ondersteuning bij aanvragen van financiering en subsidie;
BEKIJK ONZE PRODUCTEN

3. REALISATIE

Uw project is uiteraard in goede handen bij ons tijdens de realisatie. Wij leveren alle vaklieden, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over het al dan niet op komen dagen van personeel. Onze projectleider overlegt met u wanneer het project van start kan en opgeleverd wordt.

Nederland Duurzaam Wonen - Realisatie

4. GARANTIE

Bij elke oplevering bestaat de mogelijkheid extra garantie af te kopen. Elke eindoplevering bij ons gebeurt in bijzijn van een inspecteur van de Stichting Energieprestatiegarantie. Deze stichting garandeert uw compensatie voor geleden schade, mocht Nederland Duurzaam Wonen de verplichtingen verzaken.

Indien alles conform de afspraken is geïnstalleerd, krijgt u het EPG-certificaat. Dat certificaat biedt u 10 jaar garantie* op de kwaliteit van geleverd werk en de prestaties van de bijbehorende producten en systemen. Mocht u onverwacht problemen met producten en/of installaties krijgen, dan kunt u ons altijd bereiken op ons servicenummer. Wij helpen u dan zo spoedig mogelijk.

*) NB: Een harde randvoorwaarde voor het verkrijgen van de garantie is dat u een slimme meter heeft, of laat installeren, die online door de Stichting EPG uitgelezen kan worden.

 

Nederland Duurzaam Wonen - Energie opwekken

GAAT U OOK VOOR EEN DUURZAME MANIER VAN ENERGIE OPWEKKEN?

WILT U ADVIES OP MAAT OVER ENERGIEBESPARING?

Wij komen graag als onafhankelijk adviseur bij u aan huis om uit deze duurzame maatregelen een advies op te stellen dat specifiek op uw situatie van toepassing is.

IK WIL EEN AFSPRAAK MAKEN
Nederland Duurzaam Wonen - Energie opwekken

GAAT U OOK VOOR EEN DUURZAME MANIER VAN ENERGIE OPWEKKEN?

WILT U ADVIES OP MAAT OVER ENERGIEBESPARING?

Wij komen graag als onafhankelijk adviseur bij u aan huis om uit deze duurzame maatregelen een advies op te stellen dat specifiek op uw situatie van toepassing is.

IK WIL EEN AFSPRAAK MAKEN
Nederland Duurzaam Wonen - Energie opwekken

GAAT U OOK VOOR EEN DUURZAME MANIER VAN ENERGIE OPWEKKEN?

WILT U ADVIES OP MAAT OVER ENERGIEBESPARING?

Wij komen graag als onafhankelijk adviseur bij u aan huis om uit deze duurzame maatregelen een advies op te stellen dat specifiek op uw situatie van toepassing is.

IK WIL EEN AFSPRAAK MAKEN